SEPTIKUD

Septik STRONG on sobiv toode eramaja reovee puhastamiseks kuni seitsmele inimesele.

Mõeldud eramutele, milledel puudub ühendus ühiskanalisatsiooniga.

Eramu reovesi eelpuhastatakse mehaaniliselt septikus ja immutatakse maasse läbi pinnasfiltri.

Puhastus on looduslähedane ning elektrienergiat ei vaja.

Toote kasutamiseks tuleb taotleda luba veekaitset korraldavalt asutuselt.

 

Puhasti koosneb:

kolmekambrilisest septikust, milles reovesi vabaneb heljuvainest ja rasvadest;

jaotuskaevust, mille abil juhitakse reovesi imbtorudest koosnevasse jaotustorustikku;

augustatud imbtorudest, mille kaudu juhitakse eelpuhastatud reovesi maasse;

tuulutuspüstikutest, mis asuvad jaotustorustike lõpus;

filterkangast, mis aitab ära hoida pinnase erifraktsioonide segunemise.

NimetusMarkadhPikkusKogusKaal kgAllahind. %Km-taSumma km-ga
Septik STRONG 3000l imbväljaku ja jaotuskaevugaPE1 200 mm1 000 mm2 000 mm4200 mm1 484.43 1 811 + Lisa valikusse
Septik STRONG 2000l imbväljaku ja jaotuskaevugaPE1 200 mm1 000 mm2 000 mm3100 mm1 315.57 1 605 + Lisa valikusse
Septik STRONG 5000l imbväljaku ja jaotuskaevugaPE1 200 mm1 000 mm2 000 mm6545 mm1 989.34 2 426.99 + Lisa valikusse